6 eigenschappen van de meest efficiënte digitale bedrijven

Posted by media on 13-apr-2017 9:00:00

DU_B_6 eigenschappen van de meest efficiënte digitale bedrijven - Correct.png

De bedrijven die erin geslaagd zijn een grondige digitale transformatie door te voeren, zijn zij die zich gemakkelijk aangepast hebben aan de veranderingen en uitdagingen die het Internet met zich heeft meegebracht. Deze transformatie houdt in dat processen, systemen en stimulansen gereorganiseerd worden en moet rekenen op de medewerking en betrokkenheid van alle afdelingen.

Deze verandering dient niet enkel structureel, maar ook strategisch doorgevoerd te worden: een succesvolle digitale transformatie houdt in dat u nadenkt over uw business model vanuit een technologisch oogpunt, bepaalt hoe het gebruik van nieuwe technologieën uw bedrijf binnenin zal herdefiniëren en hoe het de manier zal veranderen waarop u momenteel inkomsten genereert.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.


1. De klant staat centraal

Door de digitalisering zijn er voortdurend interacties tussen klanten en bedrijven en dit gebeurt vaker dan vroeger. De relatie van een klant met een bedrijf - voor, tijdens of na de aankoop - is zo belangrijk dat het een grotere rol speelt in het beslissingsproces dan de prijs wanneer men een leverancier kiest.

Het digitale rijk, de mogelijkheden om de ervaring voor de klant te verbeteren en versterken (zie punt 3) zijn immens. Daarnaast kunnen al deze raakpunten tussen klanten en bedrijven (website, blog, sociale netwerken, klantenservice, etc.) gebruikt worden om gegevens te verkrijgen van hun doelpubliek doorheen het hele aankoopproces. Dit zijn gegevens die later gebruikt zullen worden om processen te analyseren en verbeteren en de definitie van uw klantenpersoonlijkheid te verfijnen.

Grondige kennis van uw klanten. Niet alleen demografische en socio-economische gegevens, maar ook gegevens die u zullen toelaten om de bewegingen van uw klanten te begrijpen, te achterhalen wat de beste manier is om met hen om te gaan, met het doel om uw klanten een ervaring te geven die gelijk of beter is dan wat zij verwachten. Deze kennis is uiterst belangrijk voor elk bedrijf dat digitaal effectief wilt worden.

2. Data betekent macht

Zoals we hierboven al vermeldden, zijn er in de gedigitaliseerde wereld meerdere raakpunten tussen bedrijven en hun klanten (of potentiële klanten), en dit gebeurt dagelijks via verschillende apparaten. Het goede nieuws is dat al deze interacties - clicks, posts, tweets, opmerkingen, het bekijken van websites, etc. - gevat, gemeten, opgeteld en geanalyseerd kunnen worden.

De macht van het analyseren van gegevens is van onschatbare waarde. Bedrijven die erin slagen om processen op punt te stellen om het vatten en analyseren van elke interactie met een klant te systematiseren, zullen constante impulsen hebben met de markt en zullen achterhalen hoe hun product of dienst verder aangepast kan worden aan de noden van hun doelpubliek. Het is mogelijk dat zij hun product of dienst zullen herdefiniëren, verfijnen of veranderen en op die manier hun competitie altijd een stapje voor zullen zijn.

 

3. Consistentie en continuïteit doorheen alle kanalen en apparaten

In lijn met het eerste punt is het noodzakelijk dat de klantenervaring zo consistent en continu mogelijk is doorheen ieder kanaal en apparaat, web of mobiel. De ervaring moet consistent zijn qua visueel ontwerp, maar ook qua stroom en interactieve reacties. “Continu” betekent hier dat de stroom het volmaken van een aankoop moet vergemakkelijken zonder enige problemen. Om dit te bereiken, zal het vaak nodig zijn om diensten van derde partijen te integreren (zoals betalingssystemen of elektronische handtekeningen), zonder de klantenervaring te wijzigen, maar dit eerder te verbeteren.

 

4. Herdefiniëring van operationele processen

De digitale transformatie hoort gezien te worden als een verandering die de kern van de bedrijfsstructuur aanpast. Het is essentieel dat deze verandering zich ook voordoet in alle back-office processen waarvan de operationele efficiëntie van een bedrijf afhangt. Niet enkel de afdelingen die in direct contact staan met de klanten dienen gedigitaliseerd te worden; maar dit proces dient ook de operationele kosten te verlagen, wat bereikt zou moeten worden door een structurele reorganisatie en de digitalisering van processen.

 

5. Het te gelde maken van het bedrijfsmodel

De manieren om een digitaal bedrijf te gelde te maken heeft veel traditionele ontwerp- en inkomstenpatronen veranderd. Een ander kenmerk van bedrijven die hun digitale transformatie succesvol hebben doorgevoerd, is dat zij gedurfd hebben om hun eigen bedrijfsmodel te herdefiniëren, de toegevoegde waarde die zij aanbieden te herdenken en nieuwe strategieën te bepalen om inkomsten te genereren.

Er zijn veel manieren om een bedrijf te gelde te maken in dit digitale tijdperk. U heeft enkel een strategische visie nodig om na te gaan welke monetiseringsmethode gepast is voor uw bedrijfsmodel, u moet weten hoe u de oude inkomstenstromen digitaal kan updaten en hoe u deze kan combineren met de nieuwe inkomstenstromen.

 

6. IT leiderschap en de integratie ervan door business management units

Om een volledige digitale transformatie door te voeren, is het logisch om de rol van IT-afdelingen te vergroten en hen toe te laten om deel te nemen in de strategische beslissingen samen met het management. Technologie staat centraal in het hele proces en is de kern in het herbepalen van het bedrijfsmodel van elk bedrijf. Dus, om een effectief digitaal bedrijf te zijn, is het noodzakelijk dat u de IT-afdelingen integreert en hun samenwerking met het management en andere belangrijke business management units, zoals de financiële afdeling, versterkt.

Een volledige, succesvolle digitale transformatie doorvoeren is niet eenvoudig. Elk bedrijf hoort in staat te zijn om zijn eigen route te bepalen en mijlpalen en tijdlijnen zetten die het mogelijk maken om dit optimaal uit te voeren. Moeite en volharding zijn nodig, hoewel er normaal gezien meerdere jaren nodig zijn vooraleer een bedrijf volledig digitaal wordt.

Zonder enige twijfel weten de succesvolle leiders in dit gebied dat deze 6 eigenschappen volbracht en uitgevoerd dienen te worden op de best mogelijke manier, waarin alle medewerkers betrokken worden zonder te vergeten dat deze verandering ook de transformerende leiders nodig heeft om de traditionele manier van zakendoen uit te dagen.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.


Download Whitepaper eSignatures 101

Topics: Digitale Handtekening

Blog Inschrijving

Recente Posts