De geavanceerde elektronische handtekening als identificatiesysteem

Posted by media on 10-apr-2018 9:00:00

 

grote_voordeel_geavanceerde_elektronische_handtekening_identificatie_van_ondertekenaar.png

Naast dat onze oplossing met de geavanceerde elektronische handtekening wordt gebruikt voor het online ondertekenen van documenten en contracten bij het geven van toestemming, goedkeuring, of aanvaarding van de inhoud van een document en/of voorwaarden van een contract, dient onze oplossing ook als identificatiemethode.

In deze post geven we uitleg over de voordelen van de geavanceerde elektronische handtekening die we bij Signaturit aanbieden als identificatiesysteem.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Digitale identiteit, de belangrijkste verandering in de eIDAS-verordening

Wij mensen kunnen de identiteit van anderen herkennen als we naar elkaar kijken vanwege biologische kenmerken zoals gelaatstrekken, stem, manier van lopen, etc. De Europese Unie heeft er naar gestreefd een standaard te ontwikkelen om burgers en bedrijven met hetzelfde niveau van veiligheid op elektronische wijze te identificeren.

Dit is nu mogelijk dankzij de goedkeuring van Verordening (EU) nr. 910/2014 door het Europees Parlement en de Raad op 23 juni 2014, die betrekking heeft op de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties op de binnenlandse markt (bekend als eIDAS).

Deze Europese verordening bepaalt een nieuw wettelijk kader voor verschillende vertrouwensdiensten, waaronder de elektronische handtekening.

Het doel van deze verordening is het vergroten van de efficiëntie van online openbare en particuliere diensten, zodat we als individuen meer vertrouwen hebben in elektronische transacties, en zo de elektronische handel in Europa te stimuleren.

Uiteindelijk gaat het om het wegnemen van de barrières tussen lidstaten, met identificatiesystemen voor burgers en bedrijven door middel van de geldigheid van hun elektronische handtekeningen, waardoor identificatie wendbaar, veilig en efficiënt wordt.

Wat is elektronische identiteit?

De eIDAS definieert elektronische identiteit als "het proces van het gebruiken van persoonsidentificatiegegevens in elektronische vorm die op unieke wijze een natuurlijke persoon of rechtspersoon, of een natuurlijke persoon die een rechtspersoon vertegenwoordigt, aanduiden".

 

wat_is_elektronische_identiteit.jpeg

 

De geavanceerde elektronische handtekening als identificatiesysteem

Als we het hebben over elektronische handtekeningen, hebben we het over een reeks gegevens in elektronisch formaat die gekoppeld zijn aan andere gegevens en zo gebruikt kunnen worden voor het identificeren van de ondertekenaar.

Dit maakt het een rechtsgeldig concept en zo een identificatiemethode die vergelijkbaar is met de schriftelijke handtekening, maar dan gemaakt met verschillende elektronische media, zoals een elektronisch potlood of een elektronische handtekening.

Door elektronisch te ondertekenen, moet een persoon een actie of procedure met behulp van elektronische middelen afhandelen, terwijl er een opname wordt gemaakt  van de datum en tijd van de actie (audit trail).

Als identificatiemethode is onze geavanceerde elektronische handtekening gebaseerd op het vastleggen van biometrische gegevens waarmee we de ondertekenaar kunnen identificeren en autoriseren.

De handbeweging bij ondertekening is uniek voor ieder persoon. Hoewel het kopiëren van een handtekening relatief eenvoudig is, is het uiterlijk van de handtekening in een biometrisch systeem niet belangrijk. De handeling van het ondertekenen is waar het om draait.  


Op dat moment verzamelen we biometrische gegevens over de slag van de handtekening:

  • de snelheid waarmee het gedaan is,
  • de versnelling,
  • de druk die met de vinger of met een cursor wordt uitgeoefend op het apparaat dat wordt gebruikt om te ondertekenen (mobiel, tablet, laptop of pc) op de apparaten die dit toestaan.

Uit deze variabelen kunnen we, naast andere gegevens, nog meer informatie vinden zoals de tijd waarin de handtekening gezet wordt, het aantal keer dat de vinger (of cursor) het tekenvak verlaat, of de hoek waaronder elke slag wordt getraceerd.

Al deze gegevens helpen om de ondertekenaar uniek te identificeren, en worden opgeslagen onder codering met een openbaar en een privé-wachtwoord. Alleen Signaturit heeft het privé-wachtwoord, dus we hebben geen directe toegang tot deze informatie.

We kunnen alleen toegang verkrijgen wanneer er een geschil is tussen de partijen die een contract ondertekenen, of wanneer een rechtbank toegang vereist tot de biometrische gegevens van de ondertekenaars om het auteurschap van een betwiste handtekening te verifiëren voor een onafhankelijk bedrijf, dat is ingehuurd om het onder het maximale beveiligingsniveau op te slaan.

Dit proces is veiliger dan de gewone handtekening en heeft meer stappen om de identiteit van de ondertekenaar te garanderen en te demonstreren.


>>> Gerelateerde post : Zijn digitale handtekeningen rechtsgeldig in Europa?

Hoe wordt de geavanceerde elektronische handtekening in de praktijk gebruikt als identificatiemethode?

Door gebruik te maken van de geavanceerde elektronische handtekening van Signaturit kunnen zowel klanten, leveranciers als medewerkers documenten ondertekenen in drie eenvoudige stappen, vanaf elk apparaat en zonder apps te hoeven downloaden. Er zijn dus veel verschillende praktische toepassingen.

We hebben al verschillende casestudy's gepubliceerd over hoe onze klanten onze elektronische handtekening gebruiken. Een daarvan is bijvoorbeeld iBanFirst, die de elektronische handtekening gebruikt voor de veilige onboarding van klanten.

 

Over het algemeen is onze oplossing ontworpen voor activiteiten waar een handtekening vereist is voor online autorisaties, waardoor het eenvoudig wordt om te ondertekenen voor bedrijven en toch met de maximale wettelijke garanties.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.


 Download Whitepaper eSignatures 101

Topics: Digitale Handtekening

Blog Inschrijving

Recente Posts