De tijdstempel en de relatie met de elektronische handtekening

Posted by media on 12-jun-2018 9:00:00

tijdstempel_elektronisch_bewijs.png

Een tijdstempel is een mechanisme waarmee je de integriteit van een reeks gegevens kunt aantonen. Dat betekent dat deze gegevens op een specifiek moment bestonden en sindsdien niet meer zijn gewijzigd.

De integriteit is precies een van de vereisten die het mogelijk maken dat een handtekeningproces veilig is en volledige juridische garanties biedt voor alle partijen. In deze post leggen we het belang van integriteit in een elektronisch handtekeningproces uit, en hoe dit bereikt wordt met behulp van een tijdstempel.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels

 

De tijdstempel garandeert de integriteit van de elektronische handtekening

De elektronische handtekening, zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 910/2014, is een verzameling elektronische gegevens die is gekoppeld aan of logisch geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm en wordt gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen.

De tijdstempel kan dus ook de integriteit garanderen van een reeks elektronische gegevens die de elektronische handtekening vormen. Dit betekent dat de tijdstempel garandeert dat een handtekening die op een bepaald moment is gemaakt, achteraf niet kan worden gewijzigd.

Bovendien garandeert de tijdstempel ook de niet-wijziging van de gegevens die gekoppeld zijn aan de elektronische handtekening zoals de datum, tijd en plaats van ondertekenen, het e-mailadres van de afzender van het document, het e-mailadres van de ondertekenaar, enz.

Om deze redenen geeft de tijdstempel een extra waarde aan de elektronische handtekening, niet alleen omdat het de integriteit garandeert van de gegevens die de handtekening vormen, maar ook omdat de stempel relevante informatie bevat over het moment waarop deze is gemaakt.


Integriteit is een zeer kwetsbare factor in de digitale wereld omdat er veel manieren en tools zijn om een elektronisch eenvoudig te wijzigen.


In sommige gevallen kan het van essentieel belang zijn om precies te weten wanneer een contract is ondertekend, aangezien de wettelijke relatie met de ondertekenaar begint op het moment waarop het contract wordt ondertekend.  

Om deze reden kan de tijdstempel niet worden verstrekt door een van de partijen die bij het handtekeningproces betrokken zijn, aangezien in dit geval de garanties van de integriteit van de handtekening en de bijbehorende gegevens niet betrouwbaar zouden zijn.

Een tijdstempel moet worden verstrekt door een vertrouwde derde partij, beter bekend als de Time Stamping Authority.

tijdstempel_elektronische_handtekening.jpg

Wat is een Time Stamping Authority en hoe werkt het?

Een Time Stamping Authority (afgekort als TSA) is een certificatiedienstverlener, wiens taak is om op te treden als een vertrouwde derde partij en officiële tijdstempels aan te bieden.

TSA’s gebruiken een technologie genaamd ‘public key infrastructure’ (PKI) waarmee verschillende cryptografische bewerkingen kunnen worden uitgevoerd, zoals communicatie-encryptie en -decodering.

Het toepassen van een tijdstempel op een elektronische handtekening werkt als volgt:

  1. Wanneer een document is ondertekend stuurt Signaturit de TSA een hash-waarde die de gegevens van het ondertekende document vertegenwoordigt, inclusief de gegevens van de handtekening (gecodeerde handtekening).
  2. De TSA retourneert ons een andere hash: de tijdstempel (ofwel het tijdcertificaat).
  3. Deze tijdstempel garandeert de integriteit van alle gegevens die onderdeel zijn van het document. Als deze gegevens op enig moment na de tijdstempel worden gewijzigd, zou dit certificaat gebroken worden.

>>> Gerelateerde post: Wat is eIDAS: een nieuw tijdperk voor digitale handtekeningen in Europa


Een tijdstempel garandeert de integriteit van de elektronische handtekening van Signaturit

Bij Signaturit passen we een officiële tijdstempel toe om de integriteit van onze geavanceerde elektronische handtekening en de elektronische bewijzen die we verzamelen tijdens het ondertekenproces te garanderen.

De elektronische bewijzen die we verzamelen en die te zien zijn in de audit trail die we bij elk ondertekend document maken zijn:

  • De e-mails van de afzender en de ondertekenaar.
  • De bestandsnaam van het document dat moet worden ondertekend.
  • De exacte plaats en tijd waar de handtekening plaatsvond, vastgelegd door geolocatie.
  • De geregistreerde gebeurtenissen (het document versturen, openen, tekenen, etc.).

tijdstempel_audit_trail.jpg

Om de integriteit van de audit trail te garanderen, garanderen we dat de gegevens in dit document, evenals de elektronische handtekening zelf, niet zijn gewijzigd vanaf het moment dat de handtekening werd gezet.

Naast het garanderen van de integriteit van het handtekeningproces wordt de tijdstempel internationaal erkend, aangezien de autoriteit voor de tijdstempel die we gebruiken wordt erkend door de EU.

Deze erkenning breidt de garantie van de gegevensintegriteit uit naar elk land, ongeacht waar de handtekening is aangevraagd en gemaakt.


>>> Gerelateerde post: 

Zijn digitale handtekeningen rechtsgeldig in Europa?Conclusie: tijdstempel, een wettelijke bescherming

De tijdstempel vergroot de voordelen van de elektronische handtekeningen in vergelijking met handtekeningen die op papier worden gezet, aangezien het de voormalige rechtszekerheid biedt.

Bij handtekeningen op papier is het niet mogelijk om de tijd of plaats af te leiden van de handtekening. Elektronische handtekeningen bieden echter wel dit bewijs met alle garanties van onveranderbaarheid die de tijdstempel geeft.

Daarom hebben degenen met een contract dat elektronisch ondertekend is met onze geavanceerde elektronische handtekening bij het geval van een geschil over het moment dat een contract van kracht werd, het vermogen om op betrouwbare wijze te bewijzen wie, wanneer en waar een contract werd ondertekend.

Deze laatste factor biedt een groot voordeel voor de elektronische handtekening: het vervangt niet alleen de handgeschreven handtekening, maar het biedt ook rechtsgeldigheid voor alle partijen die betrokken zijn bij de ondertekening van een contract.

Als je vragen hebt over de tijdstempel van onze elektronische handtekening, of over een van onze vertrouwensdiensten - geregistreerde bezorging en elektronische identificatie - kun je contact met ons opnemen via info@signaturit.com of ons bellen op +31 208 086 203.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels


Download Whitepaper eSignatures 101

Topics: Elektronische Handtekeningen

Blog Inschrijving

Recente Posts