GDPR: wat voor invloed heeft het op patiënten?

Posted by media on 14-jun-2018 9:00:00

In de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), die sinds 25 mei van toepassing is in de hele EU, hebben patiënten nieuwe rechten die zorgen voor een betere bescherming van hun gegevens, terwijl de verantwoordelijkheden en verplichtingen van de organisaties die deze gegevens bezitten worden verhoogd.

In deze post bekijken we hoe de nieuwe verordening de gezondheidssector probeert aan te pakken door burgers meer rechten en informatie te geven.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels

Read More

Topics: GDPR

GDPR: de beste digitale tools om naleving te garanderen

Posted by media on 7-jun-2018 9:00:00

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is van kracht. Dit veelbesproken onderwerp over persoonsgegevens in de Europese Unie is nu een feit. 

Afgelopen maanden hebben we veel tijd geïnvesteerd om ons goed voor te bereiden zodat we volledig voldoen aan de nieuwe vereisten van de GDPR. Ondertussen heeft bijna iedereen wel een diepgaande kennis over de voorwaarden van deze verordening.

Daarom willen we in dit artikel afwijken van de theoretische kant en je helpen door de beste praktische hulpmiddelen op een rijtje te zetten.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR: Signaturit's plan om te voldoen aan de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming

Posted by media on 5-jun-2018 9:00:00

Bij Signaturit, als Trust Service Provider, helpen persoonlijke gegevens ons om vertrouwensdiensten aan te bieden die ons onderscheiden van de rest. Ons doel is om te voldoen aan de wettelijke en technische vereisten die ons helpen een hoog niveau van vertrouwen bij onze klanten te creëren.

Daarom is de GDPR naast een wettelijke verplichting voor ons een gelegenheid geweest om de betrokkenheid te tonen die we hebben bij onze klanten en de bescherming van hun persoonlijke gegevens en de veiligheid daarvan.

In deze post praten we over onze professionele toewijding aan de principes en waarden van deze nieuwe Europese verordening en hoe we deze hebben aangepakt om maximale veiligheid te kunnen garanderen bij het aanbieden van onze diensten.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR: Nieuwe rechten waar we allemaal profijt van hebben

Posted by media on 29-mei-2018 9:00:00

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) is het nieuwe wettelijke kader voor de Europese Unie dat van kracht is sinds 25 mei van dit jaar, waarbij de vorige richtlijn voor gegevensbescherming wordt ingetrokken.

Deze verordening is ontworpen om de persoonlijke gegevens van betrokkenen in de Europese Unie te beschermen. Het geeft mensen de controle over hoe bedrijven en openbare instellingen informatie over hen kunnen gebruiken en biedt hen zeven specifieke rechten.

In deze post bespreken we zowel de oude rechten als de nieuwe rechten die deze verordening introduceert.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.
Read More

Topics: GDPR

GDPR: Wat moet er worden gedaan om toestemming aantoonbaar te maken?

Posted by media on 24-mei-2018 9:00:00

De nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) introduceert vele veranderingen voor de manier waarop persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt waarbij het concept van toestemming een van de belangrijkste veranderingen is.

Deze nieuwe verordening versterkt de wilsuiting van de gebruiker zodat er bij zijn beslissing geen ruimte is voor twijfels of dubbelzinnigheden. Bovendien moet deze toestemming aantoonbaar zijn volgens het principe van actieve verantwoordelijkheid.

In deze post analyseren we dit concept en wat de verantwoordelijken moeten aantonen om te voldoen aan de GDPR met betrekking tot toestemming.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR: 10 fundamentele aspecten die elke marketeer moet kennen om te voldoen aan de GDPR

Posted by media on 17-mei-2018 9:00:00

 

De nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) treedt in werking op 25 mei 2018 en we hopen dat je er als marketing-professional al van gehoord hebt.

Deze nieuwe verordening zal een grote impact hebben op de manier waarop specialisten in deze sector hun werk benaderen en hoe organisaties de persoonsgegevens van inwoners van de EU verkrijgen, opslaan, beheren en verwerken.

In dit artikel zullen we enkele specifieke voorbeelden geven van wat er gaat veranderen, van de nieuwe gewoonten die u moet aannemen en van de 10 fundamentele aspecten waar u zich bewust van moet zijn als een goede marketeer.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR: bereid je bedrijf voor op de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Posted by media on 3-mei-2018 9:00:00

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) bevat grote veranderingen voor de positie van de verwerkingsverantwoordelijken van persoonsgegevens die vanaf 25 mei 2018 een proactieve verantwoordelijkheid hebben bij die verwerking.

Het is echter geen eenvoudige taak om aan alle noodzakelijke maatregelen van deze strenge wetgeving te voldoen en dit ook te kunnen bewijzen wanneer het nodig is.

In deze post geven we enkele tips en hulpmiddelen om deze taak gemakkelijker te maken voordat de verordening van kracht is op 25 mei.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR: TOP 10 veranderingen in de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming

Posted by media on 1-mei-2018 9:00:00

Alle Europese bedrijven zijn zich ervan bewust dat ze zich moeten houden aan de nationale wetgeving voor gegevensbescherming.

Maar met de opkomst van de nieuwe Europese Verordening Gegevensbescherming (GDPR) ontstaan er twijfels: voldoet de manier waarop gegevens momenteel worden verwerkt wel aan de nieuwe verordening? Zo niet, wat moet er worden gedaan om hieraan te voldoen?

Deze verordening die in mei 2016 werd geïntroduceerd is vanaf 25 mei 2018 volledig van toepassing in de Europese Unie. Bedrijven moeten zich zo snel mogelijk vertrouwd maken met de nieuwe vereisten en procedures om sancties te voorkomen als het zover is.

Hieronder bespreken we de 10 meest relevante wijzigingen waaraan alle bedrijven zich moeten houden om te voldoen aan de nieuwe GDPR.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR: welke oplossingen bieden we voor het rechtmatig verkrijgen van toestemming?

Posted by media on 26-apr-2018 9:00:00

 

Wanneer de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht zal zijn op 25 mei 2018 zullen bedrijven, freelancers en instellingen up-to-date moeten zijn als ze willen voldoen aan de nieuwe vereisten.

Een van de belangrijkste vereisten die wordt ingevoerd is de manier waarop de verwerkingsverantwoordelijken toestemming verkrijgen van de betrokkenen (de eigenaren) om hun persoonsgegevens te verwerken en vooral ook hoe ze kunnen aantonen dat zij dat op een rechtsgeldige manier hebben gedaan.

In deze post geven we een korte samenvatting van de elementen van toestemming en welke oplossingen Signaturit biedt om bedrijven te helpen bij het naleven van de regelgeving op dit specifieke onderwerp.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

GDPR & HR: wat moet er gedaan worden om aan de nieuwe verordening te voldoen?

Posted by media on 24-apr-2018 9:00:00

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, beter bekend als GDPR) introduceert grote veranderingen voor de manier waarop organisaties de persoonsgegevens van gebruikers of klanten beheren. Daarnaast heeft het echter ook een impact op HR-afdelingen. Vanaf het moment dat een sollicitant voor het eerst op gesprek komt tot de dag dat die het bedrijf verlaat, worden er veel gegevens over deze persoon verzameld.

In deze post geven we inzicht in hoe de GDPR invloed zal hebben op HR-professionals.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: GDPR

Blog Inschrijving

Recente Posts