eIDAS: 10 veelgestelde vragen over Verordening (EU) 910/2014

Posted by media on 17-apr-2018 9:00:00

 

Als je zaken doet in Europa is Verordening (EU) nr. 910/2014, beter bekend als de eIDAS-verordening, een goede ontwikkeling.

Deze verordening vereenvoudigt en standaardiseert de systemen voor elektronische interacties in heel Europa om te helpen bij de creatie van een "unieke digitale markt". Sinds het in werk treden van deze verordening in 2016 is het voor iedere burger, bedrijf en overheidsinstantie veel gemakkelijker om veilig digitale transacties uit te voeren in alle lidstaten van de Europese Unie.

In deze post beantwoorden we de 10 meest gestelde vragen over deze verordening om de voordelen die het biedt duidelijk te maken.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving

De digitale transformatie in advocatenkantoren

Posted by media on 2-aug-2017 12:07:43

 

In de meeste advocatenkantoren is de technologische ontwikkeling nog steeds anekdotisch, hoewel de trend verandert. In Spanje zijn de meest prestigieuze advocatenkantoren al begonnen met het aanpassen of implementeren van technologische hulpmiddelen om hun traditionele managementmethoden te transformeren.

De realiteit is dat onze samenleving al helemaal ondergedompeld is in digitalisering, en dat klanten vragen om transacties onmiddellijk en op een eenvoudige manier te kunnen voltooien. Daarom kunnen alleen de juridische professionals die de meest efficiënte diensten en de beste technologische hulpmiddelen bieden, voldoen aan de verwachtingen van deze nieuwe klanten, zodat ze in de nieuwe digitale wereld kunnen overleven.

In deze post bespreken we de digitale transformatie in de juridische sector en wat advocatenkantoren kunnen doen om hun diensten aan te passen aan de normen van de 21ste eeuw.
 

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving

RegTech: technologie om te voldoen aan de wettelijke naleving

Posted by media on 15-jun-2017 10:52:00In de afgelopen jaren zijn er tegelijkertijd twee tegengestelde fenomenen opgetreden - enerzijds heeft de onstuitbare vooruitgang van de digitale economie grote verstoringen veroorzaakt in de werking van bepaalde sectoren en heeft het tot de opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen geleid. Anderzijds heeft de economische crisis die begon met het faillissement van Lehman Brothers in 2008 de wereldwijde tendens naar deregulering in bepaalde sectoren onderbroken, voornamelijk in de financiële en verzekeringssector, een situatie die geleid heeft tot nieuwe en ingewikkelde reguleringsnormen.

Het toevallige moment van de wereldwijde economische crisis en de strengere regelgeving in de bankensector en voor verzekeringsmaatschappijen hebben geleid tot de opkomst van nieuwe technologiebedrijven in de nieuwe subsector van FinTech: RegTech.

In deze post zullen we uitleggen wat RegTech is, wat de toepassingsgebieden zijn en hoe de toekomst eruit ziet voor de bedrijven die actief zijn in deze subsector die eveneens technologie gebruiken om inefficiënties te elimineren en de naleving van de regelgeving te vergemakkelijken in het digitale tijdperk.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving

Zijn digitale handtekeningen rechtsgeldig in Europa?

Posted by media on 1-jun-2017 10:55:34

De eerste vraag die veel mensen ons stellen wanneer we het hebben over Signaturit’s oplossing voor geavanceerde elektronische handtekeningen, is: “maar… zijn digitale handtekeningen wettelijk geldig?” Het antwoord is ja, de digitale handtekening is rechtsgeldig in de hele Europese Unie en in vele andere landen, waaronder de Verenigde Staten.

Het is volledig normaal dat er nog steeds twijfel bestaat over de bewijskracht van de digitale handtekening, evenals terughoudendheid om het te gebruiken door de beperkte informatie die hierover beschikbaar is, maar digitale handtekeningen zijn er om de traditionele manier van ondertekenen met pen en papier volledig te vervangen. Dit is niet alleen omdat deze laatste methode minder veilig is, maar ook omdat het vaak nodig is dat de ondertekenaar fysiek aanwezig is, wat in ons digitaal tijdperk steeds meer gezien wordt als een inefficiënte optie.

In deze post bekijken we de Europese wetgeving met betrekking tot de rechtsgeldigheid van digitale handtekeningen, de soorten digitale handtekeningen die momenteel beschikbaar zijn en hoe de geavanceerde elektronische handtekening verschilt van de gekwalificeerde elektronische handtekening.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving, Digitale Handtekening

Welke soorten handtekeningen worden gedefinieerd door Verordening (EU) Nr. 910/2014?

Posted by media on 23-mei-2017 10:04:00

De Europese Unie heeft het gebruik van digitale handtekeningen lang omzeild. In 1999, toen het Internet amper 248 miljoen gebruikers had, had het Europees Parlement de eerste richtlijn al goedgekeurd om een gemeenschappelijk juridisch kader op punt te stellen voor digitale handtekeningen en moedigde het het gebruik ervan aan bij de toenmalige 15 lidstaten.

Het succes van Richtlijn 1999/93 / EC kon niet vermijden dat in augustus 2014 - wanneer het Internet 3 miljard gebruikers overschreed en Europa een unie geworden was bestaande uit 28 landen -  het Europees Parlement een nieuw regulerend kader had overgenomen voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten in de interne markt - EU-verordening 910/2014 - dat in werking trad op 1 juli 2016 en de vorige richtlijn introk.

In deze post verklaren we de verschillende categorieën van digitale handtekeningen volgens de nieuwe EU-verordening.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving

Interview met Andrea Servida, afdelingshoofd “eGovernment & Trust” bij DG CONNECT voor de Europese Commissie

Posted by media on 18-mei-2017 8:54:00

Verordening 910/2014, ook bekend als “eIDAS”, trad op 1 juli 2016 in werking met de daaruit voortvloeiende intrekking van de vorige regel (Richtlijn 1999/93 / EC).

Als gevolg daarvan werd de Europese Unie de eerste en enige regio in de wereld die een levensvatbaar en gemeenschappelijk kader aanbiedt dat het grensoverschrijdend gebruik van vertrouwen en elektronische identificatiediensten toelaat, waaronder elektronische zegels, tijdstempels, elektronische handtekeningen, e-mailcertificaten en webauthenticatiediensten.

Om de belangrijkste wijzigingen te begrijpen die geïntroduceerd werden door Verordening 910/2014 met betrekking tot de vorige regel, evenals de voordelen ervan voor bedrijven en Europese burgers, hebben we Andrea Servida geïnterviewd, leider van het team van de eIDAS-wetgeving en belast met het toezicht op de implementatie van de voorgestelde verordening.

Dit interview is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving

Wat is eIDAS: een nieuw tijdperk voor digitale handtekeningen in Europa

Posted by media on 12-mei-2017 12:21:49

Op 1 juli 2016 trad Verordening (EU) Nr. 910/2014 in werking, bekend als eIDAS. Hiermee werd een gemeenschappelijk juridisch kader gecreëerd voor digitale handtekeningen in de Europese Unie. In deze post gaan we dieper in op de essentie van de nieuwe eIDAS-verordening, de nieuwe ontwikkelingen omtrent de definitie ervan en de classificatie van digitale handtekeningen.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Read More

Topics: Wetgeving

Blog Inschrijving

Recente Posts