Wat is de geavanceerde elektronische handtekening?

Posted by media on 19-jun-2018 9:00:00

geavanceerde_elektronische_handtekening.png

Wat is de geavanceerde elektronische handtekening? Dat is een vraag van steeds meer bedrijven die het internet inzetten als onmisbare en handige tool voor het aanbieden van hun diensten vanwege de toegankelijkheid en snelheid, maar tegelijkertijd op zoek zijn naar beveiliging.

Het concept van de geavanceerde elektronische handtekening is ontstaan als reactie op deze behoefte om onder andere het vertrouwen in elektronische transacties en communicatie te verbeteren.

In deze post analyseren we wat de geavanceerde elektronische handtekening is, de verschillen ten opzichte van de andere bestaande elektronische handtekeningen en de voordelen die het geeft voor de digitale transformatie van elk bedrijf.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels

  Inhoudsopgave

 • Definitie volgens Verordening 910/2014

 • Wat is de geavanceerde elektronische handtekening?

 • Wat is het grootste verschil met de eenvoudige elektronische handtekening

  - En met de gekwalificeerde elektronische handtekening?

 • Signaturit’s geavanceerde elektronische handtekening

 • Voordelen van Signaturit’s geavanceerde elektronische handtekening

 • Conclusie

 

Definitie volgens Verordening 910/2014

Volgens artikel 26 van Verordening 910/2014 - beter bekend als eIDAS, de wet over elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de EU - is de geavanceerde elektronische handtekeningen iets dat voldoet aan de volgende vereisten:

a) is op unieke wijze verbonden met de ondertekenaar;
b) maakt de identificatie van de ondertekenaar mogelijk;
c) is gemaakt met behulp van de creatiedata van de elektronische handtekening die de ondertekenaar kan gebruiken met een hoog niveau van vertrouwen, en
d) is gekoppeld aan de gegevens die op dezelfde manier zijn ondertekend zodat elke wijziging daarna detecteerbaar is.

eIDAS maakt het mogelijk het maken van handtekeningen, zelfs onder slechts de controle van de ondertekenaar, plaatsvindt op apparaten die geen hardware zijn, bijvoorbeeld met software of zelfs met cloud-gebaseerde apparaten.

 

Wat is de geavanceerde elektronische handtekening?

De geavanceerde elektronische handtekening bestaat uit gegevens die gekoppeld zijn aan een elektronisch bericht, waarvan het doel is om de ondertekenaar op unieke manier te identificeren alsof het een handgeschreven handtekening is.

Vanwege de kenmerken biedt het de elektronische transacties van de gebruiker extra veiligheid omdat het mogelijk is om de ondertekenaar te identificeren en ook om te controleren of het bericht niet is gewijzigd.

We kunnen met dit type handtekening de integriteit van de ondertekende inhoud garanderen, met andere woorden, dat de ondertekende inhoud geen enkele wijziging heeft ondergaan vanaf het moment dat deze werd ondertekend.

 


Met de geavanceerde elektronische handtekening kan de ondertekenaar worden geïdentificeerd en eventuele wijzigingen in de inhoud worden gedetecteerd


 wat_is_de_geavanceerde_elektronische_handtekening.jpg


Wat is het grootste verschil met de eenvoudige elektronische handtekening?

De identificatie van de ondertekenaar is het belangrijkste verschil tussen de eenvoudige elektronische handtekening en de geavanceerde elektronische handtekening. Hoewel de eenvoudige elektronische handtekening niet noodzakelijk de ondertekenaar identificeert, is het bij de geavanceerde elektronische handtekening een essentiële vereiste.

Dit verschil is essentieel bij het ondertekenen van contracten of inhoud waarin het risico hoog is of als de huidige wetgeving identificatie voor "niet-afwijzing" vereist, zoals bij de financiële sector om te voldoen aan de internationale regelgevingen voor geld witwassen en de financiering van terrorisme.

 

En met de gekwalificeerde elektronische handtekening? 

De gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening, maar dan gecreëerd met een een gekwalificeerd apparaat voor elektronische handtekeningen dat voldoet aan de speciale vereisten van de eIDAS-verordening.

Tegenwoordig zijn de enige gekwalificeerde apparaten voor het aanmaken van handtekeningen gebaseerd op hardwareapparaten die worden gebruikt aan de zijde van de ondertekenaar, met de beperkingen van de bruikbaarheid die ze met zich meebrengen. Bijvoorbeeld DNIe readers of bepaalde toetsenborden met toegang tot de polycarbonaat-kaarten waar het elektronische certificaat wordt geregistreerd.

 

Bij Signaturit ontwikkelen we de gekwalificeerde elektronische handtekening. In afwachting van auditing zal deze oplossing eind 2018 voor al onze klanten beschikbaar zijn.

 

Signaturit’s geavanceerde elektronische handtekening

Signaturit biedt een geavanceerd systeem voor het aanmaken van elektronische handtekeningen dat voldoet aan elk van de 4 wettelijke vereisten die zijn vastgelegd in de Europese verordening. Hoe?

 • Dankzij een Tijdstempel Autoriteit garanderen we de integriteit van de handtekening en zorgen we ervoor dat deze alleen kan worden geassocieerd met één ondertekenaar.
 • Om de ondertekenaar te identificeren verzamelen we een grote hoeveelheid technische informatie, zoals het adres van herkomst van het verzoek, de plaats waar de handtekening is gemaakt, het tijdstip van ondertekening enz. Ook de biometrische van de handtekening met behulp van bijvoorbeeld de positie, snelheid en versnelling van de handtekening.

  We kunnen deze informatie dus beschikbaar stellen aan een grafoloog in geval van een geschil, zodat de expert een handtekeninganalyse kan uitvoeren.
 • De veelzijdigheid van ons platform, waarmee documenten eenvoudig via een e-mail vanaf elke computer, smartphone of tablet kunnen worden ondertekend, garandeert volledige controle over de geavanceerde elektronische handtekening van de ondertekenaar.

Er hoeft slechts een vinger, een cursor of de muis gebruikt te worden en er is daarom geen andere persoon betrokken bij het proces die het kan vervalsen.

 • Ten slotte voorkomen we verdere wijzigingen in de handtekening en we garanderen de aanvrager en ondertekenaar dat de ondertekende handtekening niet kan worden gewijzigd nadat deze is ondertekend. Om dit te doen, coderen we de gegenereerde documentatie op basis van encryptiestandaarden die de integriteit 100% garanderen.

 

geavanceerde_elektronische_handtekening_signaturit.png

 

Voordelen van Signaturit's geavanceerde elektronische handtekening

Het gebruik van de geavanceerde elektronische handtekening impliceert dat bedrijven een stap voorwaarts maken op het gebied van productiviteit en de uitdagingen van de informatiebeveiliging confronteren die we vandaag de dag hebben.

Onze geavanceerde oplossing voor elektronische handtekeningen, naast het online ondertekenen van contracten en documenten - waarmee de toestemming, goedkeuring, machtiging of acceptatie van de inhoud van het document en/of de voorwaarden van een contract wordt aangegeven - biedt de volgende voordelen:

 • Het is geschikt voor het ondertekenen van elk type document
 • Het vereenvoudigt processen en vermindert de verwerkingstijden van documenten
 • Het verhoogt de productiviteit van werknemers
 • Het vermindert de kosten die verbonden zijn aan het afdrukken van documenten
 • Het biedt betere juridische dekking in gerechtelijke procedures en minder risico's dan traditionele handtekeningen dankzij de verzamelde elektronische en biometrische gegevens.
 • Het draagt bij aan het respecteren van het milieu door een lager papierverbruik.
 • Snelle toegang tot informatie doordat de ondertekende documenten digitaal worden opgeslagen, zodat het veel eenvoudiger is om op te zoeken.

Samengevat:

De geavanceerde elektronische handtekening waarborgt de juistheid van de identiteit en integriteit van de ondertekende gegevens. Daarnaast is het toelaatbaar juridisch bewijsmateriaal in een rechtszaak.

 

Conclusie

De geavanceerde elektronische handtekening biedt een duidelijke toegevoegde waarde voor de veiligheid van communicatie, en wordt daarom steeds gebruikelijker.

Veel bedrijven van verschillende groottes hebben ons geavanceerde elektronische handtekening geïntegreerd - met als doel de processen te stroomlijnen en een extra beveiligingslaag aan hun communicatie toe te voegen - en doen dus al hun voordeel met onze oplossing.

Als u de voordelen van de elektronische handtekening ook wilt ervaren, neem dan contact met ons op via dit formulier of bel ons rechtstreeks op +31 208 086 203.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels

Download Whitepaper eSignatures 101

Topics: Digitale Handtekening

Blog Inschrijving

Recente Posts