Wat is een digitale handtekening?

Posted by media on 20-jul-2017 11:41:00

Verschil-tussen-digitale-handtekening-en-elektronische-handtekening.png

Als u begint met deze post te lezen, is het waarschijnlijk omdat u zich ook al heeft afgevraagd of de elektronische handtekening, de digitale handtekening en de gedigitaliseerde handtekening hetzelfde zijn? De verwarring rond deze drie termen ontstaat omdat ze vaak als synoniemen gebruikt worden. In sommige artikels spreken ze over de digitale handtekening, terwijl het eigenlijk elektronische handtekeningen zijn, of gedigitaliseerde handtekeningen en omgekeerd.

Het is namelijk zo dat deze drie soorten handtekeningen niet hetzelfde zijn. In deze post leggen we u uit waarin ze juist verschillen.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Het verschil tussen de elektronische, de gedigitaliseerde en de digitale handtekening

 

Wat is een elektronische handtekening?

De elektronische handtekening zijn elektronische gegevens die gepaard gaan met bepaalde informatie (eveneens in elektronisch formaat). Daarnaast is de elektronische handtekening een juridisch concept dat het equivalent is van de handgeschreven handtekening en heeft het als objectief om de wil van de ondertekenaar te uiten.

Volgens Verordening (EU) Nr. 910/2014 (eIDAS), die elektronische handtekeningen definieert en reguleert in de Europese Unie, bestaat de elektronische handtekening uit “gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn met andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar gebruikt worden om te ondertekenen.”


Verordening (EU) Nr. 910/2014, gekend als eIDAS, is het Europees regulerend kader dat juridische geldigheid verleent aan elektronische handtekeningen.


De definitie van de elektronische handtekening die vermeld wordt in de Verordening is de meest fundamentele en is de gemeenschappelijke basis van de drie soorten elektronische handtekeningen die er bestaan: 

Deze drie soorten elektronische handtekeningen verschillen voornamelijk door hun verschillend veiligheidsniveau, hun (on)vermogen om de integriteit van de ondertekende documenten te verzekeren en door hun (on)vermogen om de ondertekenaar te identificeren. 

 

 

 

 

 

Wat is een digitale handtekening?

De digitale handtekening bestaat uit het toepassen van cryptografische mechanismen op de inhoud van een bericht of document om te bewijzen aan de ontvanger dat de verzender van het bericht echt is (authenticatie), dat deze laatste niet kan ontkennen dat hij/zij het bericht verzonden heeft (niet-afwijzing) en dat het bericht niet gewijzigd werd na de uitgave ervan (integriteit).

Daarom is de digitale handtekening een fundamenteel deel van de geavanceerde en de gekwalificeerde elektronische handtekening, maar niet van de eenvoudige elektronische handtekening.

De digitale handtekening is ook legaal, maar het is niet legaal van nature, in die zin dat het doel ervan niet is om de wil van de ondertekenaar te uiten, maar om de gegevens van het document te encrypteren om deze meer veiligheid te bieden.

 

Wat is een gedigitaliseerde handtekening?

De gedigitaliseerde handtekening is een afbeelding van de handtekening. Om uw eigen handtekening te laten digitaliseren, moet u enkel uw handtekening op papier zetten en het scannen. Of u kunt uw handtekening plaatsen door middel van hardware zoals een “signature pad” die toelaat om de afbeelding van uw handtekening te bewaren op uw computer - in .jpg of .png formaat - zodat u het altijd kunt gebruiken, kopiëren en plakken in elk document.

De gedigitaliseerde handtekening wordt gezien als een eenvoudige elektronische handtekening, wat betekent dat het wel degelijk legaal is. Het biedt echter geen garantie omtrent de identiteit van de ondertekenaar (wat een kenmerk is van de eenvoudige handtekeningen).

Bovendien kunnen gedigitaliseerde handtekeningen zeer gemakkelijk vervalst worden. Paradoxaal genoeg wordt deze soort handtekening het meest gebruikt om te ondertekenen en dus om toestemming te geven in veel documenten en contracten.

 

Conclusie

Het is niet hetzelfde om een document te ondertekenen, te scannen en te verzenden via e-mail, dan een gespecialiseerd platform te gebruiken voor de creatie van elektronische handtekeningen.

Elektronische handtekeningen bieden veiligheid en juridische ondersteuning. En in het geval van de geavanceerde en de gekwalificeerde elektronische handtekening, naast de unieke identificatie van de ondertekenaar, garanderen ze de integriteit van de informatie in het bericht of document.

Steeds meer bedrijven zijn zich bewust dat er belang gehecht moet worden aan veiligheid en het bieden van juridische garanties voor alle documenten die zowel verzonden worden door hun klanten als hun leveranciers of werknemers. Daarom gebruiken steeds meer bedrijven tools voor elektronische handtekeningen zoals de tool die aangeboden wordt door Signaturit.

Indien u het wil proberen en leren hoe onze tool voor elektronische handtekeningen werkt, kunt u zich hier registreren voor uw gratis proefperiode en kunt u alle beschikbare functies uitproberen gedurende 14 dagen.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

 Basic Guide on Types of Signatures

Topics: Digitale Handtekening

Blog Inschrijving

Recente Posts