Wat is een elektronische handtekening?

Posted by media on 31-mei-2018 9:00:00

onderteken_documenten_digitale_communicatie.png

Wat is een elektronische handtekening? Iedereen die nieuw is in dit gebied zou gemakkelijk in de war kunnen raken over wat een elektronische handtekening is en hoe deze op het gebied van bewijskracht en juridische waarde verschilt van andere wettelijk erkende handtekeningen.

In deze post willen we alle vragen met betrekking tot deze digitale tool beantwoorden aangezien deze de processen verbetert en kan helpen bij het sluiten van deals voor een groot aantal bedrijven die onderdeel zijn van de digitale transformatie en evolutie van zaken doen.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

  Inhoudsopgave

 

Wat is een elektronische handtekening?  

We weten allemaal dat de klassieke handtekening een handgeschreven weergave is van iemands voor- en achternaam of titel. De juridische aard ervan is om iemands identiteit te verifiëren en het is een bewijs van toestemming, contractuele status en goedkeuring van de informatie in een document.

Een elektronische handtekening doet precies hetzelfde. Het is een elektronische aanduiding van de intentie van een persoon om de inhoud van een document te aanvaarden of een verzameling gegevens die aan de handtekening zijn gekoppeld. Net als bij de handgeschreven versie is een elektronische handtekening een wettelijk erkende manier om te verklaren dat de ondertekenaar de voorwaarden van het document dat hij ondertekend zal naleven.

De aard van de handtekening zelf of hoe het is gemaakt is niet belangrijk. Het gaat om het bewijs voor wie de handtekening heeft gemaakt en of het document niet achteraf is gewijzigd.

Volgens de Europese Verordening 910/2014, die elektronische handtekeningen definieert en reguleert in de Europese Unie, is een elektronische handtekening de gegevens "in elektronische vorm die is gekoppeld aan of logisch geassocieerd met andere gegevens in elektronische vorm en wordt gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen.

 

Elektronische handtekeningen: 19 jaar later

Vandaag de dag is Verordening 910/2014 van de Europese Unie voor elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor transacties op de interne markt van kracht na de vervanging van Richtlijn 1999/93/EG.

Deze verordening, die sinds 1 juli 2016 van toepassing is, heeft niet alleen betrekking op elektronische handtekeningen maar reguleert o.a. vertrouwenslijsten, elektronische zegels, tijdstempels, elektronische bezorgingsdiensten en certificaten voor website-authenticatie in de hele EU

 wat_is_een_digitale_handtekening_signaturit.jpg

 

Drie soorten elektronische handtekeningen

De eIDAS-verordening definieert drie soorten elektronische handtekeningen: de "gewone" elektronische handtekening, geavanceerde elektronische handtekening en gekwalificeerde elektronische handtekening.

De vereisten voor elk type zijn gebaseerd op de vereisten voor het vorige type. Zodoende voldoet een gekwalificeerde elektronische handtekening aan meer vereisten, terwijl een "gewone" elektronische handtekening aan minder voldoet.

 

Gewone elektronische handtekeningen

Een elektronische handtekening wordt zoals vermeld gedefinieerd als "gegevens in elektronische vorm die is gekoppeld aan of logisch verbonden met andere gegevens in elektronische vorm en die wordt gebruikt door de ondertekenaar om te ondertekenen" (eIDAS artikel 3).

Daarom kan zoiets eenvoudigs als het ondertekenen van een document en het verzenden van een gescande kopie met een e-mailaccount, gebruikersnaam en wachtwoord, of het accepteren van de algemene voorwaarden van een website een eenvoudige handtekening vormen.

Er is een logische koppeling tussen de verzender (het e-mailadres) en de handtekening. Het bewijst echter niet echt wie de ondertekenaar is. Daarom biedt deze elektronische handtekening, die vaak 'eenvoudig' wordt genoemd, het laagste beveiligingsniveau.

 

Geavanceerde elektronische handtekeningen

Een geavanceerde elektronische handtekening is een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende vereisten:

  1. unieke link met de ondertekenaar;
  2. maakt identificatie van de ondertekenaar mogelijk;
  3. zo gemaakt dat de ondertekenaar de controle kan behouden;
  4. is gekoppeld aan de ondertekende gegevens op een manier dat elke wijziging in deze gegevens detecteerbaar is.

Een geavanceerde elektronische handtekening heeft een hoger beveiligingsniveau dan gewone handtekeningen

 

Gekwalificeerde elektronische handtekeningen

Een gekwalificeerde elektronische handtekening is een geavanceerde elektronische handtekening die aanvullend:

  • wordt gemaakt met een gekwalificeerd apparaat voor het maken van handtekeningen
  • en is gebaseerd op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen

De elektronische handtekening gegenereerd met behulp van elektronische nationale identiteitsdocumenten en elektronische handtekeningcertificaten die zijn opgeslagen op gecodeerde kaarten zijn voorbeelden van dit type handtekening.  

Gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen worden verstrekt door aanbieders (publiek en privaat) die een gekwalificeerde status hebben gekregen van een nationale bevoegde autoriteit zoals vermeld in de nationale "vertrouwenslijsten" van de EU-lidstaat. Veel leveranciers van gekwalificeerde certificaten leveren de bijbehorende privésleutel op een gekwalificeerd apparaat voor het aanmaken van handtekeningen.

 


       Wat is een digitale handtekening?

Een digitale handtekening past cryptografische mechanismen toe op de inhoud van een document zodat de ontvanger kan verifiëren dat de afzender van het bericht echt is, de afzender niet kan ontkennen dat hij het bericht heeft verzonden en dat het bericht niet is gewijzigd sinds het werd verzonden.

Digitale handtekeningen zijn daarom een essentieel onderdeel van geavanceerde elektronische handtekeningen en gekwalificeerde elektronische handtekeningen, maar worden niet gebruikt in gewone handtekeningen.

Digitale handtekeningen worden ook wettelijk erkend maar hebben geen wettelijke status omdat ze niet bedoeld zijn om de bedoelingen van de ondertekenaar te certificeren, maar om de beveiliging te verbeteren door de gegevens in een document te versleutelen.

Hoe zit het met gedigitaliseerde handtekeningen?

Gedigitaliseerde handtekeningen zijn de omzetting van een handgeschreven handtekening in een digitale afbeelding. Met andere woorden, het is een handtekening op papier die vervolgens wordt gescand. Het kan ook worden gegenereerd met behulp van een soort hardware waarmee de afbeelding van de handtekening kan worden opgeslagen op een computer als een .jpg- of .png-bestand voor toekomstig gebruik.

Een gedigitaliseerde handtekening wordt beschouwd als een gewone elektronische handtekening en wordt daarom wettelijk erkend. Maar het biedt geen garanties over de identiteit van de ondertekenaar en kan gemakkelijk worden vervalst.

 Elektronische_handtekening_Signaturit

 

 

Conclusie

Aangezien de verschillende niveaus van elektronische handtekeningen geschikt zijn in verschillende omstandigheden moet er per geval worden geanalyseerd welk type elektronische handtekening het meest geschikt is: gewoon, geavanceerd of gekwalificeerd.

De waarde van Signaturit ligt ongetwijfeld in het gebruiksgemak en de hoge beveiliging. Wat is het nut van veilige technologie als bijna niemand het kan gebruiken? Hoewel we volledig gefocust zijn op de beveiliging van elektronische handtekeningen, zorgen we er ook voor dat ze eenvoudig te gebruiken zijn.

Dus om onveilige substituten die niet wettelijk worden erkend te vermijden zoals ingescande handgeschreven handtekeningen, bieden we een gratis 14-daagse proefversie aan van onze oplossing voor geavanceerde elektronische handtekeningen zodat je zelf kunt beoordelen hoe gemakkelijk het te gebruiken is.

Als je meer informatie nodig hebt kun je de onderstaande whitepaper downloaden waarin we in meer detail de functies van onze geavanceerde handtekeningoplossing toelichten. Je kunt ook contact opnemen via dit formulier of door ons te bellen op + 31 208 086 203.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.


Download Whitepaper eSignatures 101

Topics: Digitale Handtekening

Blog Inschrijving

Recente Posts