Welke soort elektronische handtekeningen biedt Signaturit?

Posted by media on 10-apr-2017 18:00:00

Geavanceerde-elektronische-handtekening.png

Signaturit is een oplossing die het maken van geavanceerde elektronische handtekeningen eenvoudiger maakt vanaf elk apparaat, met volledige veiligheid en rechtsgeldigheid en dus overeenstemmend met de reguleringen van de Europese Unie (Verordening (EU) 910/2014), en de Verenigde Staten (E-SIGN en UETA Acts).

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.


Verordening 910/2014: 
Basisdefinities

De belangrijkste definities, weergegeven in de nieuwe Verordening 910/2014 van de Europese Unie, die de voormalige Richtlijn 1999/93/EC verbetert en uitbreidt, zijn:

 • Elektronische Handtekening: de “elektronische handtekening” is simpelweg een aantal gegevens in elektronische vorm dat gekoppeld is of logisch verbonden is met andere elektronische gegevens en dat dient als verificatiemethode.
 • Geavanceerde Elektronische Handtekening: in de nieuwe Verordening 910/2014, Artikel 26, is de definitie van de geavanceerde elektronische handtekening: een elektronische handtekening die voldoet aan de volgende vereisten:
  • zij is op unieke wijze verbonden aan de ondertekenaar;
  • zij maakt het mogelijk de ondertekenaar te identificeren;
  • zij komt tot stand met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken, en
  • zij is op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden, dat elke wijziging van de gegevens achteraf kan worden opgespoord.

De nieuwe verordening betreffende elektronische handtekeningen wil vertrouwen opwekken in de online omgeving en de veiligheid van elektronische transacties versterken. Daarom zijn de oplossingen voor elektronische handtekeningen ook duidelijk vastgesteld door andere wetgevingen betreffende zaken zoals de bescherming van persoonlijke gegevens, Richtlijn 95/46/EC, en zoals de bescherming van de rechten van de consument, Richtlijn 2011/83/EU.

Dit is waarom bij Signaturit:

 • De integriteit verzekerd is van het bewijsmateriaal dat gegenereerd wordt tijdens het ondertekeningsproces evenals de privacy van informatie.
 • Alle overgedragen gegevens door ons platform gecodeerd zijn met een publieke en private sleutel.
 • Geen geavanceerde elektronische handtekeningen opgeslagen worden. Deze zijn op unieke wijze gecreëerd voor elk document.

>> Gerelateerde post: De 7 voordelen van de digitale handtekening voor arbeidsovereenkomsten


Wat betekent integriteit in dit geval?

Integriteit betekent dat elektronisch bewijsmateriaal dat gegenereerd wordt tijdens het ondertekeningsproces en gepresteerd wordt door Signaturit, achteraf niet meer gewijzigd kan worden.

Elektronisch bewijsmateriaal omvat de volgende reeks gegevens:

 • De naam en het e-mailadres van de ondertekenaar
 • Een unieke identiteit die automatisch gegeven wordt aan het document
 • Het IP-adres van het apparaat vanaf hetwelk de handtekening gemaakt is
 • Het soort apparaat
 • De plaats en het exacte tijdstip waarop de handtekening gemaakt werd

 

Waarom is Signaturit legaal?

Omdat onze oplossing voor geavanceerde elektronische handtekeningen aan alle juridische vereisten voldoet die omschreven worden in zowel de Europese wetgeving als de Amerikaanse wet.

Signaturit’s systeem voor geavanceerde elektronische handtekeningen voldoet aan alle vereisten die hieronder uitgelijst worden:

 • Het kan de ondertekenaar identificeren, terwijl het biometrische gegevens van zijn/haar handtekening ter beschikking stelt, evenals zijn/haar locatie, het middel vanaf hetwelk de handtekening gemaakt werd en zelfs, indien nodig, zijn/haar beeld of stem opvangt.
 • Het detecteert elke verandering die gemaakt werd aan het ondertekend document door een systeem van publieke/private sleutels dat het ter beschikking stelt voor zowel het ondertekend document als de audit trail. Alle gegenereerde documentatie wordt gecodeerd en de integriteit van de gegevens is altijd verzekerd dankzij de Time Stamp Autoriteit.
 • Het koppelt de documentatie, gegenereerd met de ondertekenaar, en zijn/haar gegevens met een unieke identiteit. Deze identiteit is verbonden aan het ondertekend document en het bewijsmateriaal van het document.
 • De handtekening wordt gegenereerd door middelen die onder de controle vallen van de ondertekenaar. Het wordt op een directe manier gedaan vanaf het middel van de ondertekenaar en is enkel toegankelijk via zijn/haar persoonlijk account.

Bovendien wordt de oplossing die wij aanbieden geaudit en heeft het een expert opinion uitgegeven door Auren ICT Services, SL. 


>> Gerelateerde post: Zijn digitale handtekeningen rechtsgeldig in Europa?


Welke soort bedrijven zouden elektronische handtekeningen moeten gebruiken?

Elk bedrijf, ongeacht zijn grootte, dat zijn digitaliseringsproces aan het doorvoeren is. Papier is geleidelijk aan het verdwijnen uit alle organisaties. Elke interactie tussen een medewerker en een klant, leverancier, partner of werknemer, waarbij er een tastbaar document is, kan omgezet worden in een digitale ervaring, ongeacht de sector of het departement.

Voorbeelden van industrieën/sectoren en departementen waarin de oplossing voor geavanceerde elektronische handtekeningen die wij bieden, gebruikt kan worden om contracten of overeenkomsten te ondertekenen:

 INDUSTRIEËN / SECTOREN

 DEPARTEMENTEN

 • Bouw en huisvesting
 • Financiën en verzekeringen
 • Textiel
 • Binnen- en buitenlandse handel
 • Overheid en verenigingen
 • Informatietechnologie en communicatie
 • Hostel en toerisme
 • Cultuur, sport en vrije tijd
 • Onderwijs
 • Healthcare
 • Veiligheid en Justitie
 • Human Resources
 • Operations / IT
 • Expansie
 • Juridisch
 • Administratie / Financiën
 • Sales
 • Marketing
 • Customer care / klantenservice

>> Gerelateerde post: Hoeveel geld besparen bedrijven die digitaal ondertekenen?


Indien u Signaturit wilt uitproberen, kunt u dit gratis doen gedurende 14 dagen. Indien u meer informatie wenst, kunt u de whitepaper hieronder downloaden of ons contacteren via +31 20 808 62 03.

Deze post is ook beschikbaar in het Engels.

Download Whitepaper eSignatures 101

Topics: Digitale Handtekening

Blog Inschrijving

Recente Posts